FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Derfor føder hun hjemme

11.05.2010 @ 12:45
Skrevet av: admin

Kvinner som føder hjemme gjør det som oftest av to grunner.
De har hatt en negativ fødselsopplevelse på sykehuset, eller gjør det av idealistiske grunner. Det er et livsstilsvalg.

Kvinner som har hatt en negativ fødselsopplevelse på sykehuset velger seg inn i noe de vil ha mer kontroll over. De har en kjent jordmor, er hjemme i trygge omgivelser og får tiden de trenger for å få barnet ut.

Kvinner som føder hjemme som et livsstilsvalg, gjør det fordi de mener det meste vi gjør skal foregå på en naturlig måte. På samme måten som andre dyrker økologiske grønnsaker og lever så nært opp til naturen som mulig.

– Hvorfor føder Märtha Louise hjemme?
– Jeg regner med at hun gjør det av samme grunner som andre fødekvinner gjør. Jeg kan forstå at hun som ikke er hvem som helst, ønsker å holde fødselen sin privat. Det får hun virkelig mulighet til hjemme, sier Annett Hegén Michelsen, som er privatpraktiserende jordmor i Ås i Akershus. Hun sier det har vært en svak økning i antallet hjemmefødsler det siste året.

– Vi kaller det Märth-effekten. Det blir mer oppmerksomhet rundt hjemmefødsler når hun velger å føde hjemme. Det er positivt, sier jordmoren.

Alle typer kvinner velger å føde hjemme, men kvinner med høy utdanning er likevel i flertall. Det er ofte flergangsmødre, som har gjort seg opp et bevisst valg i forhold til hva de ønsker seg i fødselen sin.
-De ønsker å være private og intime i fødselsprosessen, ha en kjent jordmor og styre fødselsarbeidet selv, sier privatpraktiserende jordmor i Ås, Annett Hegén Michelsen. Kvinnene ønsker ikke stress. De fleste kvinnene som føder hjemme er andre- eller tredjegangsfødende og er mellom 30 og 40 år. Hvert år er det mellom 250 og 300 planlagte hjemmefødsler. Totalt fødes det rundt 60.000 barn i året i Norge. I tillegg er det 250 ikke planlagte hjemmefødsler, fordi kvinnen ikke rekker fram til sykehuset.

Ønsker du å vite mer om muligheten til å føde hjemme ta kontakt med meg.

Kilde: http://www.klikk.no/foreldre/barnimagen/article333554.ece

Skriv en kommentar

Bad Behavior has blocked 88 access attempts in the last 7 days.