FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Bør bli lettere å føde hjemme

18.05.2010 @ 10:29
Skrevet av: admin

Friske gravide bør ikke frarådes å føde hjemme.

- Kvinner som ønsker seg hjemmefødsel bør få objektiv informasjon om dette, slik at de kan ta et informert valg. I Norge er det for mye skremselspropaganda omkring hjemmefødsler, sier Ellen Blix, jordmor ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø til Klikk.no

Sjekker fakta
Blix og professor Pål Øian ved Kvinneklinikken på samme sykehus har systematisk gått igjennom littaratur om hjemmefødslser fra bl.a. Storbritiania, Canada og Danmark. Konklusjonen er klar: For friske kvinner er det trygt å føde hjemme. Artikkelen er publisert i Tidskrift for den norske legeforeningen.

– Man kan aldri garantere noe ved en fødsel enten de er hjemme, på en fødestue eller på et sykehus. Studiene viser likevel at kvinner som føder hjemme, ikke har noen høyere risiko for komplikasjoner og de har færre inngrep etter fødselen. Men det kan alltid hende at barnet er dårlig etter fødsel eller at mor blør mye, og da må man reise til sykehuset.

Blix tror den lille risikoen skydes at det er en spesiell gruppe kvinner som føder hjemme. De er oftere slankere enn gjennomsnittet, har oftere høyere utdannelse, er oftere gift eller samboende. Alle disse kriteriene gjør at de som guppe har god helse i utgangspunktet. I dag er det ca 150 planlagte hjemmefødsler i Norge i året.

Et stebarn
Ellen Blix mener hjemmefødlser er et slags stebarn i norsk fødselsomsorg, og at det ikke er vanlig blant norske leger og jordmødre å informere om at det faktisk er en mulighet.

– Det er jo ikke alle steder der det er jordmødre som tar hjemmefødsler. Men der det er mulig, bør det bli gitt objektiv informasjon. Mitt inntrykk er at det er helt avhengig av den subjektive oppfatningen til jordmor eller lege, og at mange kvinner blir bedt om å tenke på alt som kan gå galt.

Mer organisert tilbud
Blix og Øian mener det bør bli et mer organisert tilbud. De etterlyser at det utarbeides retningslinjer som gjør rede for utvelgingskriteriene, og retningslinjer for medisinering og hvordan transporten til sykehuset er ivaretatt hvis det skulle være nødvendig. I løpet av 2009 Ellen Blix og Pål Øian starte kartlegging av 1600 norske hjemmefødsler.

Kilde: http://www.klikk.no/foreldre/barnimagen/fodselen/article360851.ece

Skriv en kommentar

Bad Behavior has blocked 88 access attempts in the last 7 days.