FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Hjemmefødsel

Svært mange kvinner velger å føde på sykehus fordi de føler seg trygge på at sikkerheten blir ivaretatt for mor og barn. I følge forskning som foreligger er det ingenting som tyder på at det er farligere å føde hjemme enn på sykehus

Det finnes ikke grunnlag for å fraråde friske gravide kvinner å planlegge hjemmefødsel. I Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for omsorg ved normale fødsler står det at kvinnen bør føde et sted hvor hun føler seg trygg og kan få hensiktsmessig og sikker omsorg. For lavrisikokvinner kan dette være hjemme, i fødestue eller i sykehus

Britiske retningslinjer anbefaler at kvinner skal ha mulighet til å foreta informerte valg om hvor de vil føde. Kvinner som ønsker eller vurderer hjemmefødsel mottar ofte mangelfull eller ulik informasjon avhengig av hvilken jordmor eller lege hun møter i svangerskapet. Det er tenkelig at informasjonen som kvinnene får er preget av den enkelte jordmor/lege personlige oppfatning og ikke basert på oppdatert forskning og objektiv informasjon.

FØDSEL I FOKUS
www.fodselifokus.no
Eneste organisasjonen som jobber for fødende kvinners valgmuligheter. Som feks fødestuer, mulighet for hjemmefødsler etc.

Bad Behavior has blocked 109 access attempts in the last 7 days.