FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Om Jordmor Berit Hembre

Jeg har vært jordmor siden 1990, og har arbeidet med nyfødte og barn siden jeg tok sykepleierutdanningen i 1982. Jordmorutdanninga tok jeg i Australia, der jeg bodde i 15 år. Jeg arbeidet ved flere av de største sykehus i Sydney, og også på et landsens sykehus, i Bellingen, på Østkysten. Her hadde jeg også en privat praksis som hjemmefødseljordmor, og fartet land og strand rundt med jordmorbag, og tok imot ute i bushen såvel som på sykehus. Mine 2 barn har jeg selv født hjemme i Australia.

Jeg kom tilbake til Norge i 2001 og fikk da jobb som jordmor i Stjørdal kommune. Etterhvert ble St.Olav min arbeidsplass, samtidig som behovet og ønsket om å drive med hjemmefødsler igjen meldte seg. Mitt engasjement for naturlig fødsel, mindre inngrep under fødsel, og det alternative har fulgt meg de siste 20 år, og er noe jeg brenner for. Fødsel er en naturlig prosess som bør respekteres og foregå mest mulig uforstyrret, da vil både mor og barn ha det best. De fødende trenger trygghet og ro til fødselsarbeidet, og bør få mulighet til å utnytte sin fødekraft, og ikke minst finne frem til den. De fleste har også et ønske om kontinuitet i fødselsomsorgen og å ha kjent jordmor tilstede under fødselen. Dette er det dessverre bare om man velger hjemmefødsel man er garantert i dag, og det er synd. Det betyr mye for mange kvinner at de har en kjent jordmor tilstede under fødselen. Dette gir dem ofte mer trygghet. I dag blir fødsler ofte overvåket , kontrollert og framskyndet, fordi vi ikke har kontakt med de naturlige prosesser , og ikke stoler på dem. Vi stoler heller ikke på at kvinnekroppen kan ordne opp slik vi er utstyrt til. Vi har mistet noe av tillitten til oss selv og egne krefter. Mer teknikk og utstyr har ikke gjort de fødende tryggere, selv om de har gitt oss flere verktøy som er gode å ha i visse situasjoner, så virker det som om de skaper mer angst i andre.

Å føde er en stor opplevelse som kan prege en kvinnes liv for alltid, og det er derfor viktig at hun får den beste omsorg og en god fødselsopplevelse. Dette kan hun få både på sykehus og hjemme, men for meg er det viktig at de som ønsker å føde hjemme har det tilbudet, og vet at det er tilgjengelig. Å være hjemmefødseljordmor er på noen måter en ensom jobb, men en fantastisk jobb. Den gir meg mye, og jeg møter utrolig mange flotte mennesker i denne jobben som jordmor. Hjemmefødsel er et trygt alternativ for friske gravide, der det ikke er komplikasjoner hos mor eller barnet.

Det er et stort ansvar å være jordmor, og særlig når du står i en fødsel og bare har deg selv å stole på ,og til å ta avgjørelser. Men som menneske passer det meg kanskje, for jeg liker utfordringer.
Jeg trives med å ha mangfold i arbeidet mitt, og også mangfold i livet rundt meg, og med mennesker av ulik kulturell bakgrunn. Og det har jeg i denne jobben. Det er en kreativ jobb, og det er alltid noe å lære av en fødsel eller av den fødende. Det er også en meget takknemlig jobb, som gir mye.Jeg blir kjent med hele familien, og vi bygger ofte en spesiell tillitt, og får et helt spesiellt forhold. Jeg trives som jordmor, både i min jobb på St.Olav og som hjemmefødseljordmor.

Det er mange som har behov for å prate med jordmor under graviditeten, og ikke bare få blodtrykk, urin og fosterlyd sjekket. De har behov for å stille spørsmål, at noen lytter, at noen har tid til alt de lurer på, og bekymrer seg for. Det er mye glede, men noen ganger også sorg. Og det skal vi ikke glemme. Svangerskap kan også være en enorm utfordring for mange og gi mange plager dessverre.
Det er ikke alltid man er i “lykkelige omstendigheter”. Det må man og ha respekt for. Mange tidligere vonde erfaringer og minner kan også dukke opp under graviditeten og fødselen. De kan gi angst og depresjoner, og må bearbeides. Mange har også fødselsangst, eller traumatiske opplevelser fra tidligere fødsler. De kan ha opplevd at de ikke ble respektert, hørt eller tatt på alvor under fødselen, eller at de mistet helt kontrollen på situasjonen. Dette kan de også få hjelp til av jordmor, eller bli henvist videre om nødvendig. Som jordmor er vi også samtalepartnere, familierådgivere og litt ”psykologer”. Vi må kunne håndtere mennesker i ulike situasjoner. Det gjør det også til en mer utfordrende og spennende jobb. Å hjelpe mennesker, og å være et medmenneske, er viktig for meg. Det får jeg være mye i mitt arbeid.

I 2008 startet jeg mitt eget firma” Lykkeliten”, der jeg tilbyr kurs, konsultasjoner og hjemmefødsler. Fødselsforberedende kurs arrangeres på ” Pusterommet”, Vikanlandet, i lokalene til fysioterapeut Kristin Lyng-Enget. Koselige, flotte lokaler, med en god atmosfære. Vi har 2 kvelder, på tirdager fra 19-21, og det er muligheter for helgekurs. Vi tar for oss fødsel, fødestillinger, smertelindring og smertemestring, avspenning, massasje, amming, parforholdet, foreldrerollen og barseltiden. Vi får besøk fra både fysioterapeut og kiropraktor på kveldene, og har et utvalg av salver, oljer, og andre produkter til visning og salg. Etter at alle har født har vi barselsamling, slik at alle kan møtes og utveksle fødselshistorier og danne sin egen barselgruppe om de vil. Jeg samarbeider med Heide Thorsen , som er”doula” og også redaktør for Magasinet Fødsel i Fokus. Hun har selv født både på sykehus og hjemme. Hun har et stort engasjement for fødende og gravide, og for naturlig fødsel.

Jeg har eget kontor i Fjordgt. 10-12,2.etg, Trondheim Medisinske Senter, Trondheim. Der er jeg hver onsdag og har svangerskapskontroller/ konsultasjoner, for de som måtte ønske å gå til jordmor, eller som ønsker ekstra oppfølging.

Jeg jobber selv ved svangerskapspoliklinikken,St.Olavs Hospital, og har direkte kontakt dit om nødvendig, både til ultralyd og lege. Jeg jobber i tillegg ved barselavdelingen på Kvinne-Barn Senteret, og har masse erfaring med amming, og andre problemstillinger rundt fødsel. Jeg har også 3 år fra Nyfødt- intensivavdeling, så føler jeg har mye å bidra med til nybakte foreldre.
Velkommen til kurs eller til konsultasjon, eller en prat om hjemmefødsel. Jeg tar også samtaler og hjemmebesøk om det skulle være behov for det.

Med vennlig hilsen
Berit Hembre, jordmor.

Bad Behavior has blocked 88 access attempts in the last 7 days.