FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Innlegg merket ‘jordmor i trondheim’

Bør bli lettere å føde hjemme

18.05.2010 @ 10:29
Skrevet av: admin

Friske gravide bør ikke frarådes å føde hjemme.

- Kvinner som ønsker seg hjemmefødsel bør få objektiv informasjon om dette, slik at de kan ta et informert valg. I Norge er det for mye skremselspropaganda omkring hjemmefødsler, sier Ellen Blix, jordmor ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø til Klikk.no

Derfor føder hun hjemme

11.05.2010 @ 12:45
Skrevet av: admin

Kvinner som føder hjemme gjør det som oftest av to grunner.
De har hatt en negativ fødselsopplevelse på sykehuset, eller gjør det av idealistiske grunner. Det er et livsstilsvalg.

Kvinner som har hatt en negativ fødselsopplevelse på sykehuset velger seg inn i noe de vil ha mer kontroll over. De har en kjent jordmor, er hjemme i trygge omgivelser og får tiden de trenger for å få barnet ut.

Kvinner som føder hjemme som et livsstilsvalg, gjør det fordi de mener det meste vi gjør skal foregå på en naturlig måte. På samme måten som andre dyrker økologiske grønnsaker og lever så nært opp til naturen som mulig.

Bad Behavior has blocked 88 access attempts in the last 7 days.